International Journal of Advanced Sport Sciences Research

ASSR is an open access journal, aims at rapid publication of concise research papers of a broad interest in Physical education fields. Subject areas include all the current fields of interest represented by the Committees of the Design Scientific Renaissance. ASSR welcomes papers and articles in sport and physical education, fields of ASSR includes but not limited to: sport for all; Exercise physiology; Moths of training and coaching;Sport’s performance and analysis

Read More >


Journal of Advanced Computer Science and Technology Research

JACSTR is an open access journal, aims at rapid publication of concise research papers of a broad interest in computer science and information technology fields.

Read More >


Journal of Advanced Laser and Optics Research

JALOR aims at rapid publication of concise research papers of a broad interest in laser and optics fields. Subject areas include all the current fields of interest represented by the Committees of the Design Scientific Renaissance. JALOR accepts papers and articles in fields, including but not limited to the following: Actuator; Detectors; Ferroelectric And Ferromagnetic Materials; Filters; Holography; Laser Accessories And Optics

Read More >


Journal of Advanced Medical Research

Journal of Advanced Medical Research (JAMR) is an open access journal, provides rapid publication of various articles in the fields of Medical, Dentistry, Pharmacy, Comparative Veterinary and Medical sciences, and related disciplines. JAMR seeks to publish experimental and theoretical research results of outstanding significance in the form of original articles, reviews, case reports, short reports, or letters to the editor.

Read More >


Journal of Advanced Science and Engineering Research

JASER is an open access journal, aims at rapid publication of concise research papers of a broad interest in science and engineering fields. Subject areas include all the current fields of interest represented by the Committees of the Design Scientific Renaissance.

Read More >


Journal of Advanced Social Research

JASR is an open access journal, aims at rapid publication of concise research papers of a broad interest in social fields. JASR welcomes papers and articles in social fields, including but not limited to the following: Accounting; Applied Economics; Business Law; Business Management; Economics; Education Read More >

Journal of Purity, Utility Reaction and Environment

JMMR aims at rapid publication of concise research papers of a broad interest in marketing fields. JMMR welcomes papers and articles in marketing fields, including but not limited to the following: Consumer behavior; CRM; Customer Knowledge Management; Advertising economies; Consumer modeling; Marketing research; Interactive marke

Read More >


Journal of Purity, Utility Reaction and Environment

The Journal of Purity, Utility Reaction & ENVIRONMENT focuses upon six aspects of chemical engineering: chemical reaction engineering, environment chemical engineering, and materials synthesis and processing, catalyst surface reaction, optimization and control.

Read More >

User Profile

hobbs hobbs hobbs

Bio Statement

Cách dừng tín hiệu Hiển thị xem trước tin nhắn trên màn hình bị khóa của iPhone hoặc iPad

Biểu tượng ứng dụng tín hiệu
Signal là ứng dụng nhắn tin được mã hóa được sử dụng bởi nhiều cá nhân có ý thức bảo mật trên nhiều nền tảng khác nhau , nhưng ứng dụng Signal mặc định hiển thị bản xem trước tin nhắn trên màn hình khóa của iPhone hoặc iPad, có thể tiện lợi nhưng không đặc biệt riêng tư. Do Tín hiệu thường được người dùng tìm kiếm đặc biệt cho mục đích bảo mật và / hoặc bảo mật, một số người dùng có thể muốn xem trước tin nhắn Tín hiệu không hiển thị trên màn hình khóa của iPhone hoặc iPad.
Bài viết này sẽ chỉ cho bạn cách ẩn chế độ xem trước Tin nhắn tín hiệu khỏi màn hình bị khóa của iPhone hoặc iPad. Người dùng tín hiệu sẽ có thể chọn hiển thị xem trước tin nhắn trên màn hình bị khóa khi thiết bị được mở khóa hoặc không bao giờ hiển thị xem trước tin nhắn Tín hiệu bất kể trạng thái khóa.  iPhone 6/7/8/plus x/xr cũ Đà Nẵng


Cách ẩn Xem trước tin nhắn tín hiệu từ màn hình bị khóa của iPhone hoặc iPad
Cài đặt để tắt chế độ xem trước Tin nhắn tín hiệu nằm ở cùng một vị trí trên mọi thiết bị iOS đã cài đặt ứng dụng:
1. Mở ứng dụng Cài đặt trực tuyến Ứng dụng 'trên iPhone hoặc iPad
2. Chuyển đến Thông báo
3. Xác định vị trí và chạm vào Tín hiệu Hồi giáo
4. Cuộn xuống phía dưới cùng của cài đặt thông báo tín hiệu để tìm phần Tùy chọn, sau đó nhấn vào Xem trước Hiển thị xem trước
5. Chọn cài đặt Tín hiệu Hiển thị xem trước Cài đặt trực tuyến theo mong muốn, từ ba tùy chọn sau:
* Luôn luôn (Mặc định) - đây là cài đặt mặc định cho phép hiển thị đầy đủ các thông báo Tín hiệu ngay cả trên màn hình bị khóa của iPhone hoặc iPad
* Khi được mở khóa - cài đặt này bắt chước mặc định của ứng dụng Tin nhắn mới, nơi xem trước tin nhắn chỉ hiển thị khi thiết bị được mở khóa, dù là mật mã, Face ID hoặc Touch ID
* Không bao giờ - không bao giờ hiển thị xem trước các tin nhắn Tín hiệu, cho dù thiết bị bị khóa hoặc mở khóa, do đó yêu cầu ứng dụng Tín hiệu phải được mở trực tiếp để đọc Tin nhắn tín hiệu
6. Cách dừng Tín hiệu hiển thị xem trước tin nhắn trên màn hình bị khóa iOS
Nhấn vào lựa chọn của bạn và khi hài lòng, hãy để ứng dụng Cài đặt như bình thường để thay đổi có hiệu lực iphone quốc tế Đà Nẵng
Khi cài đặt đã được thay đổi, (các) tin nhắn đến tiếp theo của bạn trên Tín hiệu sẽ phản ánh lựa chọn bạn đã thực hiện, ẩn phần xem trước tin nhắn như mong muốn.
Nếu bạn đang nhắm đến việc tăng cường bảo mật và quyền riêng tư cho các tin nhắn Tín hiệu của mình, có lẽ bạn sẽ muốn sử dụng cài đặt của Khi Khi được Mở khóa, hoặc Chưa bao giờ. Bạn luôn có thể quay lại tùy chọn mặc định hiển thị toàn bộ tin nhắn trên màn hình bị khóa sau nếu bạn muốn.
Cá nhân tôi chọn loại Khi được mở khóa, vì nó phù hợp với mặc định của ứng dụng Tin nhắn trên các mẫu iPhone mới (bạn cũng có thể thay đổi cài đặt xem trước tin nhắn tương tự trong cài đặt Thông báo ứng dụng Tin nhắn nếu muốn), yêu cầu mật mã, Face ID hoặc Touch ID được sử dụng để mở khóa và hiển thị xem trước tin nhắn Tín hiệu trên màn hình bị khóa iPhone (hoặc iPad). Ưu điểm khác của việc sử dụng mật mã khi được mở khóa là bạn có thể nhanh chóng xem các bản xem trước được tiết lộ sau khi xác thực giống như bạn có thể với ứng dụng Tin nhắn như được thảo luận ở đây .
Như mọi khi, hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng mật mã trên iPhone hoặc iPad , càng an toàn thì càng tốt. Tùy thuộc vào iPhone hoặc iPad, bạn cũng có thể muốn chọn bật hoặc tắt xác thực Touch ID hoặc bật hoặc tắt Face ID (và bạn cũng có thể tạm thời tắt Face ID nếu bạn cần vì bất kỳ lý do gì).
Nếu bạn quan tâm đến chủ đề chung về bảo mật thông tin và quyền riêng tư, bạn có thể đánh giá cao việc xem qua nhiều mẹo bảo mật khác cho thiết bị Apple hoặc cũng kiểm tra một số mẹo cụ thể về quyền riêng tư . Bạn cũng có thể xem lại bộ sưu tập mẹo bảo mật iPhone này để cải thiện bảo mật thiết bị của mình và đối với các mẹo cũng áp dụng tương tự cho iPad. https://www.pinterest.com/pin/662169951443744258/ Và tất nhiên, hãy thoải mái chia sẻ các mẹo thủ thuật của riêng bạn hoặc các thủ thuật bảo mật chung trong các bình luận bên dưới bài viết nhé!