International Journal of Advanced Sport Sciences Research

ASSR is an open access journal, aims at rapid publication of concise research papers of a broad interest in Physical education fields. Subject areas include all the current fields of interest represented by the Committees of the Design Scientific Renaissance. ASSR welcomes papers and articles in sport and physical education, fields of ASSR includes but not limited to: sport for all; Exercise physiology; Moths of training and coaching;Sport’s performance and analysis

Read More >


Journal of Advanced Computer Science and Technology Research

JACSTR is an open access journal, aims at rapid publication of concise research papers of a broad interest in computer science and information technology fields.

Read More >


Journal of Advanced Laser and Optics Research

JALOR aims at rapid publication of concise research papers of a broad interest in laser and optics fields. Subject areas include all the current fields of interest represented by the Committees of the Design Scientific Renaissance. JALOR accepts papers and articles in fields, including but not limited to the following: Actuator; Detectors; Ferroelectric And Ferromagnetic Materials; Filters; Holography; Laser Accessories And Optics

Read More >


Journal of Advanced Medical Research

Journal of Advanced Medical Research (JAMR) is an open access journal, provides rapid publication of various articles in the fields of Medical, Dentistry, Pharmacy, Comparative Veterinary and Medical sciences, and related disciplines. JAMR seeks to publish experimental and theoretical research results of outstanding significance in the form of original articles, reviews, case reports, short reports, or letters to the editor.

Read More >


Journal of Advanced Science and Engineering Research

JASER is an open access journal, aims at rapid publication of concise research papers of a broad interest in science and engineering fields. Subject areas include all the current fields of interest represented by the Committees of the Design Scientific Renaissance.

Read More >


Journal of Advanced Social Research

JASR is an open access journal, aims at rapid publication of concise research papers of a broad interest in social fields. JASR welcomes papers and articles in social fields, including but not limited to the following: Accounting; Applied Economics; Business Law; Business Management; Economics; Education Read More >

Journal of Purity, Utility Reaction and Environment

JMMR aims at rapid publication of concise research papers of a broad interest in marketing fields. JMMR welcomes papers and articles in marketing fields, including but not limited to the following: Consumer behavior; CRM; Customer Knowledge Management; Advertising economies; Consumer modeling; Marketing research; Interactive marke

Read More >


Journal of Purity, Utility Reaction and Environment

The Journal of Purity, Utility Reaction & ENVIRONMENT focuses upon six aspects of chemical engineering: chemical reaction engineering, environment chemical engineering, and materials synthesis and processing, catalyst surface reaction, optimization and control.

Read More >

User Profile

schneiden schneiden

Bio Statement Những điều bạn nên biết về sàn bê tông


Sàn bê tông của nhà bạn không phải là thứ bạn thường nghĩ đến, nhưng nó thực sự là một trong những thành phần quan trọng nhất trong Trung tâm thông tin kinh doanh bất động sản #1 VN - BĐS Ancu.me toàn bộ ngôi nhà của bạn. Nó có trách nhiệm ổn định nhà của bạn và bất kỳ khiếm khuyết lớn nào có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng.

[IMG] 
Một số vị trí lý tưởng

Như vậy, điều quan trọng là bạn hiểu các khiếm khuyết khác nhau thường được kết hợp với các tấm bê tông và tại sao chúng cần được xử lý ngay lập tức ngay sau khi chúng được phát hiện. Một tấm bê tông là một trong những loại móng phổ biến nhất được tìm thấy trong xây dựng nhà ở.

Đây là một tảng phẳng, đồng nhất được làm bằng bê tông chắc chắn trên mặt đất. Trong khi các vật liệu khác thỉnh thoảng được sử dụng khi xây dựng nền móng nhà, thì các tấm bê tông vẫn là phổ biến nhất. Điều này một phần là do sức mạnh của họ và một phần là do thiếu sự bảo trì của họ.

Tuy nhiên, tấm bê tông không hoàn hảo hoặc bất khả chiến bại. Để bắt đầu, sự hiện diện của một tấm bê tông làm cho nó hầu như không thể xây dựng một tầng hầm - được coi là thiết yếu trong khu vực nhất định của đất nước. Thứ hai, tấm bê tông được tiếp xúc với nguy cơ nứt.

Trong khi một số nứt nhỏ có thể không phải là một việc lớn trong các tình huống cụ thể, thậm chí gãy xương chân tóc nhỏ có thể dẫn đến các vấn đề lớn trên đường. Cuối cùng, một vết nứt trên nền móng bê tông của nhà có thể ảnh hưởng đến sàn nhà hoặc sự ổn định tổng thể.

Những khiếm khuyết này thường được xác định khi tấm bê tông được đặt và chỉ cần một số thay đổi để trộn bê tông thực tế để ngăn chặn nhiều mụn nước xuất hiện. Vết rộp khó chịu hơn là vấn đề về cấu trúc và không gây ra Bất động sản online bất kỳ vấn đề lâu dài nào cho chủ nhà. Trong thực tế, bạn có thể sẽ không bao giờ biết.

Bạn có thể xác định chúng trên sàn bê tông, nếu bạn có một tầng hầm với bê tông lộ ra ngoài. Một trong những vấn đề lớn nhất với tấm bê tông là chúng có khuynh hướng nứt theo những trường hợp nhất định. Một số nguyên nhân phổ biến của nứt bao gồm co nhiệt, giải quyết cấp dưới, co rút khô, kiềm chế bên ngoài hoặc bên trong để rút ngắn, và tải trọng áp dụng.

[IMG] 
Bạn cần chú ý về những vấn đề này

Ngoài các yếu tố bên ngoài, sức mạnh của bê tông là quan trọng nhất trong việc xác định như thế nào nó có thể ngăn ngừa nứt. Hầu hết Kinh doanh bat dong san mọi người không nhận ra rằng bê tông có nhiều điểm mạnh, nhưng thực tế là không phải tất cả các hỗn hợp cụ thể đều bình đẳng.