International Journal of Advanced Sport Sciences Research

ASSR is an open access journal, aims at rapid publication of concise research papers of a broad interest in Physical education fields. Subject areas include all the current fields of interest represented by the Committees of the Design Scientific Renaissance. ASSR welcomes papers and articles in sport and physical education, fields of ASSR includes but not limited to: sport for all; Exercise physiology; Moths of training and coaching;Sport’s performance and analysis

Read More >


Journal of Advanced Computer Science and Technology Research

JACSTR is an open access journal, aims at rapid publication of concise research papers of a broad interest in computer science and information technology fields.

Read More >


Journal of Advanced Laser and Optics Research

JALOR aims at rapid publication of concise research papers of a broad interest in laser and optics fields. Subject areas include all the current fields of interest represented by the Committees of the Design Scientific Renaissance. JALOR accepts papers and articles in fields, including but not limited to the following: Actuator; Detectors; Ferroelectric And Ferromagnetic Materials; Filters; Holography; Laser Accessories And Optics

Read More >


Journal of Advanced Medical Research

Journal of Advanced Medical Research (JAMR) is an open access journal, provides rapid publication of various articles in the fields of Medical, Dentistry, Pharmacy, Comparative Veterinary and Medical sciences, and related disciplines. JAMR seeks to publish experimental and theoretical research results of outstanding significance in the form of original articles, reviews, case reports, short reports, or letters to the editor.

Read More >


Journal of Advanced Science and Engineering Research

JASER is an open access journal, aims at rapid publication of concise research papers of a broad interest in science and engineering fields. Subject areas include all the current fields of interest represented by the Committees of the Design Scientific Renaissance.

Read More >


Journal of Advanced Social Research

JASR is an open access journal, aims at rapid publication of concise research papers of a broad interest in social fields. JASR welcomes papers and articles in social fields, including but not limited to the following: Accounting; Applied Economics; Business Law; Business Management; Economics; Education Read More >

Journal of Purity, Utility Reaction and Environment

JMMR aims at rapid publication of concise research papers of a broad interest in marketing fields. JMMR welcomes papers and articles in marketing fields, including but not limited to the following: Consumer behavior; CRM; Customer Knowledge Management; Advertising economies; Consumer modeling; Marketing research; Interactive marke

Read More >


Journal of Purity, Utility Reaction and Environment

The Journal of Purity, Utility Reaction & ENVIRONMENT focuses upon six aspects of chemical engineering: chemical reaction engineering, environment chemical engineering, and materials synthesis and processing, catalyst surface reaction, optimization and control.

Read More >

Reader Comments

E-Sirket Kurmak

by ercan dogan (2020-07-20)


İşletmelerinizin zaman ve maliyet tasarruflarına büyük katkıda bulunan E-şirket, bunu sağlayabilmek için içerisinde bir takım hizmetler barındırır. Eğer e-şirket kurmak istiyorum düşünceniz varsa bu hizmetleri değerlendirmenizde fayda var.

            e-Muhasebe: Cari hareketlerin yönetimi, hesap yönetimi, stok denetimi ve senet, fatura ve çeklerin yönetimini sağlayan, işletmeye ait ticari raporları ister özet ister detaylı bir biçimde edinebileceğiniz bir modüldür. Aynı zamanda e-Dönüşüm uygulamaları ile entegre halde çalışan bulut sistemi tabanlı bir dijital muhasebe hizmetidir.

                   eŞirket Blog

            e-Fatura: Hukuki olarak kağıt faturayla tamamen aynı niteliklere sahip, dijital ortamlarda düzenlenen, dosyaları saklamak için fiziksel bir alana ihtiyaç duymayan, maliyetleri ciddi oranda düşüren ve doğanın korunmasında da etkili olan bir hizmettir.  Bu hizmetle, eski tarihlere ait faturalar çok daha kolay sorgulanabilir.

            e-Defter: Büyük defterlerde bulunma gerekliliği olan bilgileri ve Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri doğrultusunda kaydedilmesi şart olan yevmiye defterlerini dijital ortamlarda saklamanızı sağlar. Yine ciddi bir fiziki alan tasarrufu sağlayan bu sistemde, tüm belgelerinizi zaman damgası ile tamamen yasal bir biçimde imzalayabilirsiniz.

            e-İrsaliye: Kağıt sevk irsaliye ile tamamen aynı hukuki özelliklere sahip, alıcıya anlık olarak iletilebilen, ulaşıp ulaşmadığını anlık olarak görüntüleyebileceğiniz ve alıcının cevabını da aynı şekilde anında görüntüleyebileceğiniz, oluşan hataları çok daha çabuk düzeltebileceğiniz için işlerinizi göz ardı edilmeyecek bir oranda hızlandıran maliyetlerinizi azaltmaya yardımcı bir diğer üründür.

Sizlerde e-şirket kurmak istiyorum diyorsanız blog.esirket.com adresinden yararlanabilirsiniz.